17
مه

پرده لوردراپه

پرده های عمودی یا لوردراپه یکی از انواع پرده کرکره ای می باشد که از سال ها پیش مورد استفاده وسیع در ادارات و دفاتر کارخانجات و شرکت ها...

Read More